O nás

Společnost TJ JS Plzeň Bory o.s. je situována na okraji Plzně v dostupnosti MHD.

Naše cíle

 1. Práce s mládeží – zajistit mládeži možnost smysluplně trávit volný čas v souladu se zásadami zdravého životního stylu, pod dozorem kvalifikovaného personálu sportovat, získávat celkovou fyzickou zdatnost a zručnost, budovat kladný vztah ke zvířatům
 2. Umožnit široké veřejnosti sportovní vyžití v oblasti jezdectví

Provozované činnosti

 1. Provozní výcvik: Jedná se o pravidelné sportovně rekreační ježdění na koni. Pod vedením kvalifikovaného cvičitele se s jezdci pracuje v 5-6ti členných družstvech. Provádíme základní výcvik s přihlédnutím k individuálním schopnostem a cílům jezdců. Tento systém je v dnešní době ojedinělý, zpřístupňujeme tak jezdecký sport široké veřejnosti za dostupné ceny.
   
 2. Sportovní výcvik: Naše TJ umožňuje také sportovní výcvik jezdcům všech věkových kategorií. Jedná se o intenzivní pravidelný výcvik jezdců i koní s cílem účastnit se jezdeckých soutěží v disciplínách skoky a drezura na různých stupních obtížnosti. Naši jezdci bývají  pravidelně vyhlašováni mezi nejúspěšnějšími v ZČO především v drezuře. V roce 2015 získala ocenění od olympijského výboru také naše dlouholetá trenérka paní M. Perníčková, a to za celoživotní úspěšnou práci s mládeží. V rámci sportovního výcviku funguje tzv. dorostenecké družstvo, kde se mládež, která se chce více zapojit do chodu oddílu a má zájem o závodní ježdění připravuje na sportovní kariéru.
   
 3. Hipoterapie: Naše TJ nabízí již tradičně také hipoterapii. Této formě terapie jsme se věnovali jako první organizace v ZČO, dnes jsou hodiny hipoterapie vedeny zkušenou cvičitelkou se zdravotnickým vzděláním.
   
 4. Pořádání sportovních akcí: Naše TJ pravidelně pořádá skokové, drezurní i hobby závody a umožňuje tak rozvoj jezdeckého sportu v ZČO. Především v drezurní oblasti máme nezastupitelnou roli. Pořádání drezurních závodů je finančně, technicky i personálně velice náročné, proto naše TJ se svou širokou základnou jezdců, rozhodčích – včetně specialistů, může tyto potřeby pokrýt i v dnešní náročné době.
   
 5. Výcvikové kurzy pro začátečníky: Kurzy jsou určeny pro úplné začátečníky. Náplní kurzu jsou základy jízdy na koni a správné péče o koně.
   
 6. Letní výcvikové kurzy pro mládež: Jedná se o týdenní výcvikový kurz s celodenním programem s cílem umožnit dětem v období letních prázdnin netradiční zážitky přímo v Plzni pod vedením kvalifikovaných odborníků. Kurz zahrnuje hodiny výcviku jízdy na koni, péči o koně, základy chovatelství, veterinární minimum, kurz první pomoci a volnočasové vzdělávací aktivity s jezdeckou tématikou.
   
 7. Individuální výcvik: Individuální výcvik je určen jak našim stávajícím členům, tak široké veřejnosti. Cílem je prostřednictvím různých výcvikových modelů uspokojit sportovní potřeby všech zájemců a získávat nové sportovní nadšence.

Jezdecký areál disponuje:

 • Krytá osvětlená hala 50x20m
 • Venkovní drezurní obdélník, povrch drcený PVC, 70x30m
 • Kolbiště se skokovým materiálem, povrch pískový, 85x60m
 • Opracoviště, povrch pískový